— Vi tillater oss å mene at kommunens klage på Utdanningsdirektoratets vedtak må avvises, heter det i et brev som NTB har fått tilgang til.

I brevet, som er undertegnet av styreleder Bibi Maliha Hosainey, peker foreningen på det den mener er grunnløse argumenter fra kommunens side.

— Oslo kommune angir som begrunnelse for klagen, anførsler om at foreningen Mødre for muslimsk grunnskole skal ha «utspring fra samme organisatoriske miljø» som drev en tilsvarende skole for cirka ti år siden. Vi synes dette er lite relevant, skriver Hosainey i foreningens brev.

Ny styreleder

I sin kommentar til kommunens klage fremholder Hosainey at direktoratet har vurdert skolens tilstrekkelige seriøsitet ved nettopp å godkjenne søknaden.

Mødre for muslimsk grunnskole fikk for to år siden avslag på søknad om å starte skole høsten 2012. Siden den gang har foreningen byttet ut styreleder Rawafid Shahad med Bibi Maliha Hosainey. Direktoratet ga grønt lys for skolen 7. april i år.

Aftenposten skrev tidligere denne måneden at årsaken til godkjenningen er at foreningen har byttet ut et av styremedlemmene. Medlemmet som ble byttet ut, var involvert i Urtehagen, en muslimsk skole som var i drift fra 2001 til 2004 og som ble stengt av Fylkesmannen etter uro og kritikk.

Hosainey understreker at skolen skal tilby jevngod opplæring med andre skoler. I søknaden som ble godkjent av direktoratet, heter det at den nye muslimske skolen vil ha en egen læreplan for islam-, religions- og livssynskunnskap (IRL). Skolen vil også ha en egen læreplan i arabisk, ifølge søknaden.

Motstand

Avgjørelsen om å godkjenne skolen har ikke falt i god jord innad i regjeringen. Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg mener regjeringen bør stoppe planene. Han mener det er naivt å tillate en muslimsk skole og frykter etableringen vil føre til segregering.

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsmann Trond Giske har på vegne av sitt parti sagt at grønt lys for en muslimsk skole vil føre til at barn i større grad blir sortert i skoler etter religion.

Bak Oslo kommunes klage på vedtaket står skolebyråd Anniken Hauglie (H). Hun kontaktet før klagen ble sendt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) via tekstmeldinger. Utvekslingen mellom de to partifellene førte til at Røe Isaksen tidligere denne måneden erklærte seg inhabil. Han har derfor bedt statsminister Erna Solberg (H) om å utnevne settestatsråd i denne saken.

Det er Kunnskapsdepartementet som er klageinstans i saken.