• Det Arbeiderpartiet ikke fikk til på åtte år, har Høyre klart på ett år. Som sosialdemokrat er jeg skuffet, sier Erling Mjelde (72), som i dag opplevde at Stortinget ga Espeland fangeleir gratis til stiftelsen han leder. Mot de rødgrønnes stemmer.

— Nå melder jeg meg ut av partiet. Nok er nok, sier han.

Mjelde har vært medlem i Ap i 50 år, han har sittet i bystyret og hatt en rekke verv. De siste 20 årene har han kjempet for å redde den gamle fangeleiren på Espeland, for stiftelsen han leder. Han har prøvd å få saken løst gjennom kontakter i eget parti

— Men det skjedde ingen ting, sier han.

Fredag formiddag stemte det borgerlige flertallet for at staten avhender leiren uten en krone i betaing, fra 30. januar neste år. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som disponerer leiren i dag. Men nå er det slutt på statlig eie, den private stiftelsen Espeland Fangeleir tar over.

- Lang kamp

Kampen om leiren som tyskerne bygget under krigen, har vart siden 1997. Da ble den lagt ut for salg på det åpne marked, og Erling Mjelde og hans folk i Arna aksjonerte. Særlig gjennom Arbeiderpartiet og deres representanter. Målet var å hindre at leiren ble solgt, og deretter å sikre den på lokale hender.

Det skjedde i Stortinget i dag.

Men at Ap, og til sammen over 40 fra de rødgrønne stemte mot, skapte hektisk stemning i Stortinget utover ettermiddagen. Det skulle ikke skjedd. Brannslukking, kalles det som skjedde etterpå.

— Jeg må bare beklage for Senterpartiets del, men samtidig gratulere Venneforeningen med vedtaket, sier Kjersti Toppe.

Faremo åpnet

Det var Høyres nåværende byråd, Henning Warloe, som fikk fart på saken våren 2013. Da tok han den opp i Stortingets spørretime med daværende justisminister Grete Faremo (Ap) Hun svarte positivt, Høyre smilte bredt, og Ap-representanter ble lettere fornærmet.

Siden har det ikke skjedd noe konkret. Men Høyres Peter Frølich, som nå sitter i Stortintets justiskomité, har holdt saken varm. Det var hans formulering som i dag ble vedtatt i Stortinget. Vedtaket lyder slik:

«Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan overdra Espeland fangeleir i Bergen kommune vederlagsfritt til stiftelsen Espeland fangeleir.» Se video fra Frølichs fremleggelse i Stortinget her.

Peter Frølich sier til bt at det har vært en fornøyelse å jobbe for denne saken.

— Men ingen ting kan måles med den innsatsen som Mjelde og stiftelsen har lagt ned. Dette er deres dag, sier Høyres mann i denne saken.

At de rødgrønne partiene stemte mot forslaget, skyldes trolig en glipp, etter det BT forstår. De er ikke mot vedtaket, men på grunn av manglende informasjon dem imellom, ble det slik.

Trenger 25 millioner

Men en ting er å få en hel fangeleir gratis, noe annet er videre drift. Museet som benytter tre av de 11 brakkene, drives av en venneforening med 200 medlemmer, pluss litt offentlig støtte. Nå ble det snakk om helt andre beløp.

— Ja, skal vi klare å sette leiren i stand slik den sto ved krigens slutt i 1945, trenger vi mellom 20 og 25 millioner kroner. Dette er penger vi selvsagt ikke har i dag, men som vi må prøve å skaffe oss, sier Erling Mjelde, som sammen med en solid gjeng fra venneforeningen fulgte debatten og voteringen i Stortinget.

Men det var med sorgblandet jubel han forlot landets parlament. Glad over vedtaket, men skuffet over sitt eget parti.

- Stemte imot ved en glipp

Harald Schjelderup, Aps byrådslederkandidat i Bergen, sier at han også satte ettermiddagskaffen i halsen da han leste at Ap hadde stemt imot å gi vekk fangeleiren.

— Men jeg har fått bekreftet at det rett og slett skjedde en glipp under avstemningen. Dette var en del av det borgerlige budsjettforliket, men det var ikke meningen å stemme imot punktet om Espeland fangeleir. Jeg skjønner at Mjelde er skuffet, men håper han vil revurdere det han sier om å melde seg ut av partiet, sier Schjelderup.

Det betyr ikke at Schjelderup frifinner den forrige regjeringen i denne saken.

— Dette burde vært ordnet opp for lenge siden, men vi møtte en likegyldighet i Justisdepartementet, under vår egen politiske ledelse. Det gjorde at vi var flere som ble ganske forbannet. Det virket ikke som om ledelsen forsto hvor viktig Espeland er i norsk krigshistorie, sier Schjelderup.

Han sier at det var først da Grete Faremo ble justisminister, at holdningen snudde.

— Derfor skal hun ha ære for dette, sammen med Peter Christian Frølich og selvsagt Erling Mjelde og de andre medlemmene av stiftelsen, sier han.

GAVE FRA STATEN: Espeland fangeleir overføres til stiftelsen.
Rune Meyer Berentsen (arkiv)