Så langt har man ikke funnet noen avsender, opplyser PST onsdag ettermiddag. Og noen hjelp fra Breivik kan politiet ikke regne med. Onsdag besøkte forsvarer Vibeke Hein Bæra sin klient i Skien fengsel for å lese opp brevet fra den angivelige celle to i Knights Templar. Men han er lite lysten på å si noe.

Til Aftenposten sier hun at hennes klient ikke var overrasket over brevet eller innholdet i det. Han mener det er politiets oppgave å finne ut om brevet er ekte, og hvem som eventuelt har sendt det, skriver avisen.

Til NTB sier Bæra at Breivik er fullt klar over at brevet kan være et argument for at han er tilregnelig, men at det ikke kommer på tale å fortelle noe som kan bidra til å avsløre andre.

— Det var en holdning han ga uttrykk for under rettssaken, og det samme står han fast på nå. Han forstår dessuten at dette brevet uansett ikke kan påvirke utfallet i tingretten. Men hvis dommen blir at Breivik er utilregnelig, står han fast på at han vil anke, og da kan et slikt brev eventuelt brukes som et argument for Breiviks syn, sier Bæra.

På spørsmål om hun orienterte Breivik om 22. juli-kommisjonens rapport sier Bæra at han selv fulgte presentasjonen av rapporten på TV. Han ønsker nå å lese den grundig, men han vil ikke kommentere innholdet, sier forsvareren.

— Breivik er mest opptatt av at retten skal finne ham tilregnelig, og dersom han ikke blir kjent strafferettslig ansvarlig, er han fortsatt fast bestemt på å prøve saken i en høyere rett, sier forsvareren. (©NTB)