Enige om vaksinegranskingen

Regjeringen mener alle eventuelle misforståelser er ryddet av veien.