Treholt: - Jeg har sluttet å tro og håpe

Arne Treholt har slåss for sin uskyld i 25 år. Han er glad for dokumentasjonen som presenteres i boken Forfalskningen, men er klar på at han ikke forskutterer noe endelig gjennombrudd i kampen for å bli renvasket.