Avsatte helsesjefer beholder millionlønn

Helsesjefer som må gå av etter skandaler og avsløringer fortsetter med samme lønn som før.