Fengselsvesenet i lang tid har hatt plikt til å informere ofre for grov kriminalitet om gjerningsmannens permisjoner, rømninger og løslatelse. Helsevesenet derimot har på sin side taushetsplikt om tilsvarende opplysninger knyttet til gjerningsmenn som er dømt til tvungent psykisk helsevern.

Dette har vært en belastning for mange voldsofre som har opplevd å møte gjerningsmenn på nytt uten forvarsel, skriver VG.

Onsdag ble det kjent at helseminister Jonas Gahr Støre vil endre dette og oppheve helsepersonellets taushetsplikt i slike tilfeller.

— Vi tetter et hull i lovgivningen. Det er åpenbart behov for at fornærmede og etterlatte blir behørig varslet om både sykehusopphold, flytting ut av sykehus og om de rømmer, sier Støre til VG.

Han sier at hensikten med lovforslaget nettopp er å legge til rette for at ofre og etterlatte ikke skal kunne treffe på den domfelte.

— Det er åpenbart like gode grunner til å informere, også der hvor gjerningsmannen blir dømt til behandling, sier Støre.