— Vi kommer ikke til å godkjenne slike ordninger, sier statsråden til NRK.

Arnstad viser til at det allerede i dag finnes mange tiltak kommunene kan sette inn for å redusere biltrafikken, som for eksempel køprising og tidsdifferensiering av bompenger.

BT skrev tirsdag om Vegdirektoratets forslag om et gebyr for dieselbiler i de største byene.

— Det er fortsatt tidlig å si noe om gebyrenes størrelse, men de bør være merkbare. Vi snakker nok om et par tusen kroner for en vinter. Minst, sier avdelingsdirektør Ivar Christiansen ved seksjon for trafikkforvaltning i Vegdirektoratet.

Han mener det er enklere å innføre et slikt gebyr framfor å innføre totalforbud mot dieselbiler og sier at bilistene kan velge om de vil betale for hele sesongen eller dag for dag.

Marit Arnstad mener imidlertid at det viktigste tiltaket for å redusere bilbruken i byene er å få flere til å reise kollektivt.

SIER NEI: Samferdselsminister Marit Arnstad vil ikke la storbyene innføre «dieselskatt».