Skyhøy ledighet blant arbeidsinnvandrere

Arbeidsledigheten blant arbeidsinnvandrere er skyhøy sammenlignet med nordmenn.