Ofrar Eid og Lærdal

Lærdal sjukehus misser fødetilbodet. Føde-avdelinga i Eid blir flytta til Volda når Kvivsvegen, det nye sambandet mellom Nordfjord og Sunnmøre, opnar hausten 2012.