I september åpnet Samferdselsdepartementet for 60-tonns vogntog. Det vil øke nyttelasten 10 prosent og kutte 20.000 vogntog og 170 millioner kroner i kostnader, mener Skogeierforbundet. Men først må veiene åpnes for 60 tonn totalvekt. Og det blir mange veier ikke.

Skognæringen regner med at 20 prosent av de samlede transportkostnadene for tømmer, flis og materialer skyldes strenge norske regler for vogntogstørrelse, skriver Nationen.

— Fylkesveiene blir de nye flaskehalsene, sier administrerende direktør Gaute Nøkleholm i storskogeierlaget Norskog.

Vegdirektoratet vil nemlig ikke akseptere 60-tonns vogntog på vinterveier i vektklasse BKT8.

BKT8 betyr normalt maksimal akseltrykk på 8 tonn om sommeren, og 10 tonn på vinterstid. Det åpner isolert sett for 60-tonns vogntog om vinteren. Men Vegdirektoratet har avvist forespørsler om 60 tonn på BKT8-veier i vinter.

Vegdirektoratet vil ta opp spørsmålet om BKT8-veiene mandag, og vil ikke kommentere saken før da, får Nationen opplyst av pressekontakt Marte Spets.