Da den blåblå regjeringen tiltrådte var det bare en statsråd som ba lovavdelingen i Justisdepartementet om en habilitetsvurdering, nemlig næringsminister Monica Mæland.

Hun er venninne med direktør av Konkurransetilsynet, Christine B. Meyer, og Næringsdepartementet er klageinstans for enkelte vedtak fra Konkurransetilsynet.

I sitt brev til Justisdepartementet beskriver Mæland vennskapet som «alminnelig». Meyer var medlem av byrådet i Bergen, som Mæland ledet, fra 2007 til 2011.

«Jeg har ved én anledning vært hjemme hos Meyer på en privat middag hvor våre ledsagere også deltok. For øvrig har jeg vært vertskap for ytterligere én middag for hele byrådet og tidligere byråder, hvor Meyer deltok», heter det i Mælands redegjørelse.

Nå har lovavdelingen konkludert med at Mæland er habil, skriver Aftenposten.

— Ikke nært vennskap

«Vi kan ikke se at det er noe i Mælands beskrivelse av den omgang hun og Meyer har hatt, som tilsier at relasjonen mellom henne og Meyer kan fortone seg som et nært vennskap», skriver Lovavdelingen i sitt svarbrev.

Konkurransepolitiskavdelingen har frem til nå ligget i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, men ettersom den blåblå regjeringen skal legge ned departementet, er avdelingen flyttet til Mælands departement.

Med lovavdelingens vurdering kan Mæland behandle fremtidige klager på Konkurransetilsynets vedtak, på saker som gjelder administrative spørsmål og overprøving av tilsynets avgjørelser, heter det i svaret.

Lovavdelingen påpeker «for ordens skyld» at man ikke kan utelukke at konkrete omstendigheter i enkeltsaker kan føre til andre vurderinger.

ICA: Vil se nærmere på forholdet

En sak som vil berøre både Meyer og Mæland er samarbeidet matvarekjedene Ica Norge og Norgesgruppen vil innføre for logistikk og innkjøp.

Da partene varslet et slikt samarbeid i januar i år, mente Konkurransetilsynet det var rimelig grunn til å anta at avtalen kan være i strid med konkurranseloven.

Tilsynet har ikke truffet en endelig avgjørelse.

Hvis Konkurransetilsynet og Christine Meyer mener avtalen er i strid med konkurranseloven og at partene må opphøre samarbeidet, er det stor sannsynlighet for at Ica eller Norgesgruppen vil anke vedtaket.

— Vi forholder oss nå til Konkurransetilsynet. Kommer det til en anke vil vi se nærmere på forholdet mellom Meyer og Mæland, siden de er så tette som de er, sier Bjørn Takle Friis hos ICA.

— Vi har registrert at statsråden har initiert en habilitetsgjennomgang av sin rolle. Utfallet har vi ingen kommentar til, men vi synes det er ryddig og positivt for saken. Vi er ikke der at vi spekulerer i hva som vil skje etter at Konkurransetilsynet kommer med en konklusjon, sier konserndirektør i Norgesgruppen, Per Roskifte.

Viktig å unngå habilitetsspørsmål

Næringsminister Monica Mæland skriver i en e-post til Aftenposten det er viktig for henne at det ikke kan bli stilt spørsmål ved hennes habilitet:

— Jeg er ikke overrasket over Justisdepartementets vurdering, men synes det var greit å få det avklart med lovavdelingen. Departementet er klageinstans for enkelte vedtak i Konkurransetilsynet. Derfor ba jeg om en vurdering av min habilitet, sier Mæland.

Christine Meyer hos Konkurransetilsynet er også glad for lovavdelingens vurdering:

— Jeg synes det var ryddig av Monica Mæland å be om habilitetsvurdering og resultatet av vurderingen ble som forventet, skriver Meyer i en e-post til Aftenposten.