Tyske Heinz Steinhauser er blitt beskyldt for både å ha antent branner og forhindret brannmannskapene i å slukke dem under katastrofebrannen for 23 år siden.

— Det er absurd! Jeg er uskyldig, jeg ville aldri gjort noe sånt, sier 56-åringen i et intervju med VG. Til tross for teorier og beskyldninger mot ham, har han valgt å være taus fram til den norske avisa tar kontakt med ham i hans hjem i Florida.

— Jeg kunne ha omkommet selv. Jeg var der for sikkerheten til passasjerene og mannskapet, sier Steinhauser.

Etterforskningen av ulykken ble henlagt på grunn av bevisets stilling 11. mars 1991. Den gang avviste politiet at det var andre som kunne mistenkes for brannen enn lastebilsjåføren Erik Mørk Andersen som ble funnet død i sin egen lugar på skipet.

Mandag ble det kjent at norsk politi har bestemt seg for å gå gjennom skipsbrannen for å se om saken skal etterforskes på nytt.

— Jeg trodde dette var over nå. Jeg var med det norske politiet ved fire eller fem anledninger. Det er ikke mer å si. Jeg tror det allerede er avklart hvem som er ansvarlig, sier Steinhauser som i dag jobber for mannen som da brannen oppsto, var oppført som «managing owner» i skipsregisteret, Niels-Erik Lund.

Arne Steen, som er styreleder i Stiftelsen Etterforskning av mordbrannen Scandinavian Star, sier til VG at han ikke fester noen lit til det Steinhauser sier. Han avviser også at beskyldningene mot tyskeren er en konspirasjon blant ekspertene.

— Dette tror jeg ikke på. Ut fra de observasjoner som er gjort om bord i båten og de vitneutsagn som foreligger, er det veldig mye som peker i retning Steinhauser, mener Steen.