Ifølge Dagbladet mener politiet av avtalen med Breivik der han fikk tilgang til PC nå er opphørt ettersom han ikke lenger er i politiets varetekt, men overtatt av Kriminalomsorgen.

Dermed har de varslet om at PC-en vil bli hentet.

— Breivik mener det er et klart avtalebrudd og han er ikke fornøyd, sier forsvarer Tord Jordet.

Ifølge Dagbladet skal Breivik nå være i ferd med å skrive ut på papir alt han har skrevet og lagret på PC-en i løpet av tiden i varetekt.

Å få tilgang til PC var ett av de første kravene terroristen stilte for å være villig til å la seg avhøre av politiet. Han har ikke hatt tilgang til internett.