• KRITISK TIL HELSEREFORM: - Eg har alltid vore ein misjonær for den gode alderdommen, seier NRK-veteranen Åshild Ulstrup. No får samhandlingsreforma 78-åringen til å kjenna seg utrygg. FOTO: ANDREA STRØMMEN

For første gong i sitt liv har Åshild Ulstrup (78) fått lyst til å lyga på alderen.

Årsaka er samhandingsreforma.