— Jeg drister meg til å mene det er gode muligheter for at retten nå kommer til at han er tilregnelig. Da er forvaring alternativet, sier advokat Harald Stabell til VG.

Den nye rettspsykiatriske rapporten, laget av Terje Tørrissen og Agnar Aspaas, konkluderer med at Breivik er tilregnelig og kan straffes.

— Med forbehold om at Rettsmedisinsk kommisjon skal behandle rapporten, er sjansene nå større for at Breivik vil bli vurdert tilregnelig av retten, mener advokat Christian Wiig.

I så fall ser det ut til at han vil få en forvaringsdom i stedet for tvungen psykiatrisk behandling. Strafferettsekspert Jo Stigen tror ikke Breivik blir idømt tradisjonell fengselsstraff.

— Blir han funnet tilregnelig, er jeg rimelig sikker på at han blir dømt til forvaring, sier strafferettsprofessoren.

— Hvis ikke han kvalifiserer til forvaring, så er det vel ingen som gjør det, legger han til.

Det er ingen øvre grense for forvaringsdommer i Norge, så Breivik kan bli innesperret resten av livet. Kriminalomsorgen er ifølge VG svært restriktiv med permisjoner for forvaringsfanger.