• ALENE: Ensomhet oppleves ulikt fra person til person, og er ikke ensbetydende med å være alene. FOTO: COLOURBOX

- Lag en plan mot ensomhet