• PROSEDYRE: Forsvarer Geir Lippestad mener retten står friere til å se bort fra Husby og Sørheims diagnose enn aktoratet legger til grunn. FOTO: SCANPIX

Lippestad: - Når psykiatrien svikter, må retten stå fritt

Forsvarer Geir Lippestad mener retten må tolke jussen annerledes enn aktoratet legger opp til.