— Skogbranner kan påføre samfunnet store skader, og omfanget av skogbranner varierer fra år til år. Regjeringen ser det som viktig at det bevilges tilstrekkelig med midler slik at vi utelukker at skogbrannhelikoptre settes på bakken av økonomiske årsaker, sier Anundsen.

Han foreslår derfor en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner til Justis- og beredskapsdepartementet i årets statsbudsjett.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) satte flere ganger inn ekstra helikoptre i beredskap på grunn av den store skogbrannfaren i Norge i sommer.