Også inndragningsbeløpene ble hevet da lagmannsretten avgjorde saken tidligere denne uken. Ankesaken gjaldt fire av totalt seks menn som i desember i fjor ble dømt for medvirkning til smugling av 350 kilo hasj.

Strengere straff for to

Bergen tingrett dømte de seks til fengsel imellom to år og ni måneder og ni år i fengsel og inndragning av totalt 3,8 millioner kroner og en bil. De strengeste straffene på åtte og et halvt og ni års fengsel forble uendret da lagmannsretten avsa sin dom.

For de to andre ble straffen satt til fire år og tre måned og fire års fengsel, en økning på henholdsvis 12 og 15 måneder. De to som ikke anket, ble i Bergen tingrett dømt til tre år og ni måneder og seks års fengsel.

Økt inndraging

Lagmannsretten økte det samlede inndragningsbeløpet med 750.000 kroner til drøyt 4,5 millioner.

— Påtalemyndigheten er fornøyd med å ha vunnet frem med at straffenefra tingretten for de to pengevaskerne var for, lav og nå er skjerpet, samt at inndragningsbeløpene er satt noe opp, sier Statsadvokat Rudolf Christoffersen,som var aktor i saken.

- Gateverdi: 50 mill.

Han ba opprinnelig om at inndragingsbeløpet måtte ytterligere opp, men nådde ikke fullt ut frem i lagmannsretten.

— Mange lovbrytere er villig til å risikere langefengselsstraffer for å oppnå økonomisk vinning. Aktiv bruk av reglene ominndragning av utbytte er derfor et viktig signal om at samfunnet ikkeaksepterer at lovbrytere tjener på kriminalitet, sier Christoffersen.

350 kilo hasj har ifølge statsadvokaten en gateverdi på opp mot 50 millioner kroner. Det utgjør rundt 700.000 brukerdoser.

— Selv om hasj ikke er av de tyngste og mest skadeligenarkotiske stoffene, så er det for mange inngangsporten til bruk av tyngrestoffer, sier Christoffersen.

TATT: Hasjligaen ble avslørt i april 2012. Da ble to menn pågrepet i Oslo, etter å ha lastet ca. 100 kilo hasj fra en tyskregistrert lastebil, over i denne varebilen.
Politiet