Tilsynet kommer med innvendingen i et brev som er sendt til selskapet Voss Production, skriver Agderposten.

En artesisk brønn kjennetegnes ifølge Wikipedia av at grunnvannet blir presset opp av bakken uten at det trengs pumper. Tilsynet har bedt Norges geologiske undersøkelse (GNU) om bistand i saken.

— NGU har gjennomgått alle foreliggende data og rapporter om vannforekomsten til Voss Production. På dette grunnlag fastslår NGU at det ikke foreligger et faglig fundament for at Voss Production å merke produktene sine med artesian (artesisk), skriver Mattilsynet.

— Det er ikke tillatt å tillegge næringsmiddelet virkninger eller egenskaper det ikke har, understreker tilsynet og legger til at merkingen må fjernes.

Produsenten bestrider påstanden om at vannet ikke er artesisk.

— Det er det, i henhold til den definisjonen som er tatt i bruk i amerikansk lovgiving. På dette punktet forholder vi oss til lovgivningen i USA, sier styreleder Rune Fløgstad i morselskapet Voss of Norway.