Begrensningene i laksefisket kommer som et resultat på urovekkende lav laksefangst hittil i sesongen. Miljødirektoratet er særlig bekymret for Trondheimsfjorden, sier fungerende seksjonssjef i fiskeseksjonen Heidi Hansen i Miljødirektoratet til Adresseavisen.

— Det er urovekkende lavt innsig av laks til Trondheimsfjorden, sier hun.

Miljødirektoratet stenger fiske etter laks i sjøen med kilenot fra fredag 26. juli klokka 18. Fra og med 27. juli skal all hunnlaks som fanges i vassdragene i Nordmøre, Trondheimsfjorden, Nord-Troms og Vest-Finnmark settes ut igjen.

Alternativt kan vassdragene med fisketid til 15. og 31. august stenges 14 dager tidligere. Det vil si henholdsvis 1. og 15. august.

— Det blir opp til den lokale forvaltningen å velge hva som passer best i deres vassdrag, sier Hansen.

Halvveis i laksesesongen er fangsten i elvene langt under fjorårets nivå og betydelig lavere enn gjennomsnittet for de siste ti årene.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har allerede redusert fiskekvotene for enkelte elver på grunn av de dårlige tallene.