• LUTVANN: Etterretningstjenesten på Lutvann utenfor Oslo. Norsk etterretning har tatt i bruk nye dataverktøy som gjør det lettere å ta imot større mengder data fra utenlandsk etterretning. FOTO: HENNING CARR EKROLL

Nytt norsk spionprogram åpner for mer overvåking

Det nye dataprogrammet gjør at E-tjenesten kan ta imot og utlevere overvåkingsdata til for eksempel USA, mye raskere, lettere og i langt større omfang enn før.