Søskenparet kom til Norge med sin mor fra Pakistan da de var tre og fire år gamle på 1980-tallet. De har kjempet mot norske myndigheter i mange år for å få lov til å bo i Norge etter at de mistet oppholdstillatelsen som barn som følge av at moren hadde gitt uriktige opplysninger om et opphold i Pakistan. Moren døde i 2007.

Tirsdag falt kjennelsen i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Domstolen finner enstemmig at en utvisning vil innebære brudd på artikkel 8 i menneskerettighetskonvensjonen.

I tillegg får søskenparet oppreisning og erstatning på til sammen 155.000 kroner. Staten må også dekke saksomkostningene deres.

Kan ankes

— Regjeringsadvokaten har registrert at dommen har kommet, og vi skal samtale nærmere med vår klient UNE om dommens innhold. Det er grunn til å peke at dommen ikke er rettskraftig, sier advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten, som har ført saken på vegne av den norske staten.

Saken kan ankes til såkalt storkammer i Strasbourg. Ankefristen er tre måneder.

Utlendingsnemnda (UNE) har foreløpig ingen kommentar.

— Vi har nettopp mottatt dommen, og den blir nå vurdert her, sier informasjonssjef Bjørn Lyster.

Gikk i kirkeasyl

Søskenparet har tilbrakt hele sin barndom og ungdom i Norge, bortsett fra tre og et halvt år, da de gikk på skole i Pakistan. De har argumentert med at de har vokst opp her i landet, har levd sine liv her og nå bare har en svak forbindelse til Pakistan og kun snakker noe urdu.

Årsaken til at norske myndigheter ønsket å få dem utvist, var at deres avdøde mor ikke fornyet oppholdstillatelsen i forbindelse med dette oppholdet.

De har fått medhold i saken to ganger i Oslo tingrett, men tapte i Borgarting lagmannsrett høsten 2008 på punktet om tilbakekallelse av bosetningstillatelsen.

Søskenparet gikk i kirkeasyl i Holmlia kirke mens de ventet på at saken skulle komme opp i Strasbourg. Etter 15 måneder kunne de forlate kirkeasylet da Utlendingsnemnda besluttet å utsette utsendelsen til saken var avklart.

- Prestisjesak

Advokat Arild Humlen, som representerer søskenparet, har tidligere uttalt at det gikk prestisje i saken fra den norske stats side.

— Jeg har vanskelig for å se noen annen grunn, fordi denne saken er helt unik, og den vil ikke få noen betydning for utlendingsforvaltningen for øvrig. Det er ingen tilsvarende saker i Norge. Jeg har vanskelig for å forstå hvorfor den norske stat ikke ser at disse to har en slik tilknytning at det er rimelig og fornuftig å la dem bli i Norge, har Humlen tidligere sagt til NRK.