— Det handler ikke bare om økonomi og vekst. Det handler også om bindekraft og løsninger som forstås og fullt ut aksepteres av EUs borgere, sa Andersen.

Han fortalte videre at fredspristildelingen ofte fører til debatt og anses som kontroversiell. Det er ingen hemmelighet at årets tildeling har skapt stor debatt rundt om i verden, og også i Norge, sa stortingspresidenten. Samtidig viste han til at et enstemmig Storting i 2007 anerkjente EUs stabiliserende rolle i siste halvdel av forrige århundre.

Stortingspresidenten avsluttet med å utbringe en skål som en avslutning på et fantastisk måltid - bestående av det beste norsk natur kan frambringe, servert i perfekt harmoni med viner fra Tyskland, Frankrike og Italia.