Sandberg ble gjenvalgt med stort flertall, men måtte likevel se at 33 av delegatene på landsmøtet på Gardermoen stemte blankt. Det har i deler av partiet vært forsøkt mobilisert for å bytte ut Sandberg, men da valgkomiteen var klar med sin innstilling, var det uten motkandidater.

Sosialøkonomen Ketil Solvik-Olsen tok over den tunge og vanskelig posten som Frps finanspolitiske talsmann for halvannet år siden. Søndag tok enda et skritt opp i Frp-hierarkiet, da han ble valgt inn som 2. nestleder med 217 stemmer mot 13 blanke. På sett og vis er han Sandbergs rake motsetning.

— Jeg er traust og kjedelig fyr, og jeg praktiserer min ideologi på en pragmatisk måte, sa Solvik-Olsen til partifellene.

Solvik-Olsen tar over etter Per Arne Olsen. Partileder Siv Jensen sto ikke på valg.

Forkastet

Fremskrittspartiet går ikke inn for å droppe EØS-avtalen, men den bør reforhandles hvis grepet om Norge er for stramt.

Landsmøtet på Gardermoen vedtok etter lange og harde dragkamper kompromissforslaget til programkomiteen. Det endelige forslaget var klart bare kort tid før delegatene gikk til votering lørdag ettermiddag, ifølge komiteens leder, Per Sandberg.

Dermed ble en opprinnelig EØS-vennlig formulering i programforslaget forkastet, sammen med de mest ytterliggående forslagene om å droppe hele avtalen til fordel for en frihandelsavtale med EU.

Sterke kritikere

— Vi vil videreføre EØS-avtalen, men vi er klare på at vi må gå igjennom den for å finne ut hvor stort handlingsrom Norge har. Vi må tette hullene og stoppe lekkasjene. Har vi ikke nok handlingsrom til det, så må vi reforhandle avtalen, sa Sandberg da han innledet programdebatten på landsmøtet på Gardermoen.

Sterke krefter i partiet vil ha Norge ut av avtalen fordi de mener den i praksis gir Norge EU-medlemskap uten stemmerett. Når den i tillegg gir EUs 500 millioner innbyggere «tilgang på Norges velferdsordninger» og trygd dermed blir «Norges eksportartikkel nummer 1», slik stortingsrepresentant Ulf Leirstein hevdet, så mener motstanderne at det får være nok. Leirstein, som representerer mindretallet, fikk støtte av Erlend Wiborg fra Østfold.

- Europas sosialkontor

— EØS-avtalen har ikke minst gjort oss til Europas sosialkontor. La oss se om det er alternativer, sa Wiborg, som fremhevet avtaleverket Sveits har med EU.

I programteksten heter det seg at «avtalen må på enkelte områder tolkes strengere og om nødvendig reforhandles. Spesielt gjelder dette på områder knyttet til eksport av/tilgang til norske velferdsytelser».

I kapitlet «Norge og Europa» tas det også til orde for å endre Norges forhold til Schengen-avtalen hvis medlemslandene ikke klarer å få bukt med «personer som strømmer ukontrollert illegalt inn i Schengen».