Totalt hadde 4.372 personer på norske asylmottak fått innvilget oppholdstillatelse ved utgangen av februar. Disse venter på et sted å bo, men bare 1.172 har fått tildelt en kommune, skriver Stavanger Aftenblad.

Dermed venter 3.200 personer på beskjed om hvor framtiden ligger.

Totalt er det behov for å bosette 8.500 flyktninger i Norge i 2013. I tillegg kommer rundt 2.200 familiegjenforeninger.

— Det økte behovet betyr at kapasiteten i kommunene må opp på et vesentlig høyere nivå. Dette er mulig å få til, forutsatt at systemer og virkemidler er på plass. Her trengs et tett og nært samarbeid mellom staten og kommunene, sier direktør Geir Barvik i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til avisen.