Personen tok bilder av broen og sendte dem til politiet. Samtidig som brukonstruksjonen hvilte på vaklende treklosser, gikk det normal trafikk av biler og gående under, skriver Adresseavisen.

— Det er ikke slik man gjør det på en stor, bærende konstruksjon. Ved en liten skjevbelastning, kan det rase sammen, sier førsteamanuensis Jan Arve Øverli (30) ved Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU.

To personer mistet livet i brokollapsen på Rotvoll onsdag 8. mai. Entreprenørselskapet Reinertsen satte i gang en intern gransking i samarbeid med SINTEF for å finne årsaken til at brua raste sammen.

Ifølge avisen er likhetspunktene mellom broa som raste sammen og broa som hvilte på vaklende treklosser på E6 ved City Syd i Trondheim, mange. Teknikken som er brukt, er den samme, understøttelsen fra Master Solutions er også den samme, og Reinertsen er entreprenør mens Statens vegvesen er byggherre.

Personen som tok bildene av broa, har teknisk bakgrunn og reagerte på konstruksjonen. Bruk av treklosser som understøttelse er ikke uvanlig, men de skal være stablet på en helt annen måte. Øverli kaller stablingen av klosser under stillaset som «helt vill». Stablingen av treklossene er nå rettet opp.