Årsaken er kraftig snøsmelting som øker vannstanden både i bekker og elver som fremdeles har snø igjen i nedbørsfeltet.

Varselet varer fram til tirsdag og gjelder Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

Høye temperaturer og vind gir stor snøsmelting i fjellområdene, opplyste NVE på kvelden 17. mai. I mange elver og bekker er vannføringen raskt økende.

Tidligere har NVE advart spesielt om flomfare i Hallingdalselva og Krøderen i Buskerud.

Nedbør og snøsmelting har ført til at vannføringen i Hallingdalselva nå er over nivået for vanlig vårflom. På lørdag venter NVE at vannføringen ved Bergheim vil nå et nivå som tilsvarer fem— eller tiårsflom.

Det kan igjen føre til at vannstanden i Krøderen kan bli høyere enn NVE tidligere har varslet, og direktoratet tror vannstanden kan passere 135 meter over havet på mandag. Det blir i så fall et litt høyere nivå enn det som var maksimal vannstand i juli 2007.

Regn og snøsmelting gir også moderat fare for sørpeskred i områder der snøen fortsatt er over 50 centimeter dyp, og det er fare for jordskred og utglidninger.