Stortingspolitikerne reiste for 160.000 kroner hver

Hver eneste stortingspolitiker reiste for 160.000 kroner på komitéreiser i forrige stortingsperiode.