Angst, depresjonssymptomer og atferdsproblemer på ungdomsskolen disponerer for selvmordstanker sent i tenårene, skriver Dagens Medisin.

Det viser en studie fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), som nylig er publisert i BMJ Open.

2.399 ungdomsskoleelever fra Nord-Trøndelag, som deltok i HUNT-studien mellom 1995 og 1997, ble fulgt opp da de var mellom 17 og 19 år gamle. 17 prosent, eller én av seks av de spurte, rapporterte selvmordstanker på videregående skole. Flere jenter enn gutter oppga at de slet med slike tanker.

Målet var å kartlegge hvordan ungdommers helse og livsstil tidlig i tenårene påvirket utviklingen av selvmordstanker fire år senere.

— Mange flere av dem som hadde angst og depresjonssymptomer på ungdomsskolen hadde selvmordstanker på videregående. Slike tanker var dobbelt så vanlig blant dem som hadde atferdsproblemer enn i bakgrunnsbefolkningen, sier Arve Strandheim, overlege ved Levanger sykehus og førsteforfatter av artikkelen.

Forskerne fant også at overvekt tidlig i tenårene disponerte for selvmordstanker senere, og dette var mest tydelig for jentene.

— Det er et paradoks at jenter rapporterer om selvmordstanker, mens statistikken viser at det er guttene som faktisk begår selvmord, sier Strandheim til Dagens Medisin.