Kategoriene matvarer og alkoholfrie drikkevarer, samt bolig, lys og brensel trakk indeksen mest opp. Her har prisene økt henholdsvis 3,4 prosent og 1,5 prosent fra juli 2013 til samme måned i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den såkalte kjerneinflasjonen ligger høyere enn konsumprisindeksen KPI, nemlig på 2,6 prosent de siste tolv månedene. Det er en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra juni.

Matprisene økte 3,2 prosent fra juni til juli. Alle matvarene ble dyrere i løpet av sommermånedene — bortsett fra iskrem. Økningen i matprisene kan i år som i for ses i sammenheng med matvarekjedenes prisjustering. Jordbruksoppgjøret presset opp prisene på frisk frukt og grønnsaker med mellom 4 og 5 prosent.