Avlyser borgertoget i Mosjøen

Det er en trist nasjonaldag sier ordføreren i Vefsn, som avlyser deler av 17-mai-feiringen.