For høye P-bøter

Forbrukerombudet mener parkeringsselskapene i mange tilfeller skriver ut for høye bøter.