Mange jenter gir bedre karakterer

Jentene gjør det bedre enn guttene på skolen, spesielt dersom det er mange jenter i klassen. I engelsk gjør begge kjønn det bedre dersom jentene er i flertall.