847 over 65 år tok sitt eget liv på ti år

Nær 850 eldre tok sitt eget liv i tiåret 1999-2008. Et fellestrekk var at de var handlekraftige og viljesterke, og de tok sitt liv da sykdom og funksjonstap rammet dem.