Ville til Island - stjal fritidsbåt

To ukrainske asylsøkere som ventet på å få sine ankesaker behandlet, fant ut at mulighetene for å få asyl måtte være bedre på Island. Dermed tok de saken i sine egne hender.