Andersens anke forkastet

Høyesterett har forkastet anken fra Jan Helge Andersen som i lagmannsretten ble dømt til 19 års fengsel etter Baneheiasaken. Dommen i Høyesterett er enstemmig.