Avviser sjokkøkning i hotellprisene

Hotellprisene i Bergen steg med hele 27 prosent i 2. kvartal, ifølge en internasjonal undersøkelse. Sjokktallene avvises av byens hotelldirektører.