Stadig flere kvinner i fengsel

Kvinner gjør i stadig større grad inntog i norske fengsler. Antallet innsatte kvinner har økt med over 24 prosent på fem år.