Innkalt til Riksmeklingsmannen torsdag

Partene i sykepleierstreiken er innkalt til møte hos Riksmeklingsmannen torsdag klokka 14. Streiken innebærer fortsatt ingen fare for liv og helse.