Beslagla verdier for 43 mill.

Politiet beslagla i fjor 42,7 millioner kroner fra personer som ikke kunne bevise at pengene var tjent på lovlig måte.