Pest forårsaker død sel i Oslofjorden

Oslofjorden er etter alt å dømme rammet av selpest. Fire døde dyr er hittil plukket opp fra sjøen, og veterinærmyndighetene frykter omfattende seldød i sommer.