Flere fotobokser skal hindre dødsulykker

Flere og mer effektive fotobokser og høyere prioritering av trafikksikkerhet fra politiets side. Det er to av flere tiltak samferdselsminister Torild Skogsholm (V) varsler i et forsøk på å begrense antall trafikkulykker.