Voksende skepsis til Sametinget blant samer

Skepsisen til Sametingets politiske arbeid er økt markant blant samer, viser en undersøkelse Norsk Gallup har gjennomført på oppdrag av Sametinget.