Punktum for Beheim Karlsen-saka

Ingen av partane påkjærer avgjerda til Gulating lagmannsrett i Beheim Karlsen-saka. Dommen frå heradsretten blir ståande.