Mana til fiskarfred

Både fiskeriminister Otto Gregussen og fiskarlagsformann Oddmund Bye åtvara på det sterkaste mot splitting av Norges Fiskarlag då laget opna årsmøtet sitt i dag.