Henlegger Korsvold-saken

Riksadvokaten henlegger saken mot tidligere Storebrand-sjef Åge Korsvold for brudd på loven om verdipapirhandel.