Et oppgjør med Kristiansen

Advokat Ben Fegran, forsvarer til Jan Helge Andersen, tok et kraftig oppgjør med Viggo Kristiansens forklaringer og manglende forklaringer i sin prosedyre i Kristiansand byrett onsdag formiddag. Fegran åpnet sin prosedyre med å stille et stort spørsmålstegn om Andersen skal straffes like strengt som Viggo Kristiansen. Aktor har som kjent krevd 21 år fengsel for begge de tiltalte.