- Fordel med Frp-avtale

Høyres leder Jan Petersen mener det vil være en fordel for en ikke-sosialistisk regjering om den inngår en avtale med Fremskrittspartiet før den tiltrår.